Rama alumni

DJM’s alumnenetværk er åbent for alle, der har været studerende eller ansat på DJM i tidens løb. Desuden er det muligt for nuværende ansatte og studerende at tilmelde sig.

Netværket har ligget stille nogle år, men DJM arbejder på at få det genaktiveret i løbet af studieåret 2021/22.

Gensidige relationer

Visionen med netværket er at give alumner mulighed for kontakt med tidligere studiekammerater og kolleger, bl.a. gennem arrangementer og musikfaglige aktiviteter på DJM.

Endvidere er visionen at give alumner mulighed for at bidrage til den fortsatte udvikling af DJM, eksempelvis gennem deltagelse i fokusgrupper og/eller andre former for undersøgelser.

Tilmeldingsblanket til RAMA Alumni følger her på siden, så snart der foreligger en mere konkret plan for aktiviteter i netværket.

Du kan altid følge DJM’s aktiviteter via www.musikkons.dk eller via Facebook.