Rama alumni

DJM’s alumnenetværk er åbent for alle, der har været studerende eller ansat på DJM i tidens løb. Desuden er det muligt for nuværende ansatte og studerende at tilmelde sig.

Gensidige relationer

Tilmelding til netværket giver mulighed for kontakt med studiekammerater og kolleger, idet RAMA Alumni faciliterer kontakter mellem alumner indbyrdes, alumner og studerende og alumner og medarbejdere.

Desuden udsender RAMA Alumni invitationer til arrangementer og musikfaglige aktiviteter på DJM og tilbyder mulighed for at være i dialog med DJM på en ny måde via deltagelse i fokusgrupper.

Tilmelding

Tilmelding til netværket via denne tilmeldingsblanket.

Her har du også mulighed for at melde din eventuelle interesse for at deltage i DJM’s fokusgrupper og/eller andre former for undersøgelser.

Allerede i efteråret 2016 blev den førstealumneundersøgelse gennemført på baggrund af fokusgruppeinterview med tidligere studerende fra DJM.

Du kan altid følge DJM’s aktiviteter via www.musikkons.dk eller via Facebook.