Udvikling af vokale arrangementer af nyere danske salmer

Kunstnerisk Udviklingsprojekt 2021/22 af adjunkt Malene Rigtrup

Dette projekt har til formål at skabe 8 vokale arrangementer af nyere, danske salmer skrevet af nutidige salmedigtere/-komponister. Projektet skal undersøge området imellem den rytmiske og klassiske  kirkelige musik med fokus på arrangementsteknikker, virkemidler og klangdannelse baseret på en grundig research af salmetraditionen i Danmark.
Projektet resulterer i en udgivelse med vokale arrangementer, der kan synges af forskellige typer  ensembler. Hver salme arrangeres for blandet kor (SATB) a cappella og for pigekor (SSA) med  akkompagnement, og det er hensigten og forventningen, at satserne skal udgives foråret 2022.
I efteråret 2021 fandt nedenstående foredrag, med eksterne og interne oplægsholdere, sted på DJM for både studerende, undervisere samt organister og andre interesserede udefra. I foråret 2022 udvælges
salmer til udgivelsen og arrangementerne skrives. Desuden afholdes workshops for studerende på DJM  med fokus på arrangementsskrivning og klangdannelse.