Prokofiev for cello og klaver

- CD-indspilning af musik af Prokofiev for cello og klaver

v. lektor i klassisk klaver Søren Rastogi

FOKU-projektet er en CD-indspilning med pianisten Søren Rastogi og cellisten Janne Fredens af musik af Sergei Prokofiev (1891-1953): Sonaten for klaver og cello, op. 119 samt førsteindspilning af musikken fra balletten ”Romeo og Julie”, arrangeret for cello og klaver. Indspilningen planlægges udgivet på pladeselskabet DANACORD.
Arrangementet af musikken fra ”Romeo og Julie” er originalt lavet for bratsch og klaver af Vadim Borisovsky, men er transskriberet for cello af de to musikere. Resultatet er musikalsk meget meningsfuldt og vil forhåbentlig kunne vise sig at blive et substantielt bidrag til cellolitteraturen.

I forbindelse med indspilningen vil Rastogi og Fredens holde en koncert med repertoiret i Kammermusiksalen på DJM og en efterfølgende lecture/workshop, hvor vi vil beskrive og demonstrere nye indgange til interpretationen af Prokofievs musik.

Som FOKU-projekterne ”Interpretation i teori og praksis” (DJM 2019-2020) samt ”The ART of Interpretation” (DJM, igangværende) har vist, er nutidig fortolkningspraksis af klassisk musik ofte præget af tradition og forudsigelighed i valget af tempo, frasering, karakter osv. i forhold til det enkelte værk. Dette fænomen lever ekstra stærkt inden for russisk musik, formodentlig både fordi landet har været politisk isoleret op igennem i det 20. århundrede, samt at en række russiske udøvere har leveret meget overbevisende bud på fremførelsen af værkerne. Interessant nok er vi i besiddelse af indspilninger med Prokofiev selv, bla. soloklavermusik, der ligger langt fra nutidig opførelsespraksis.
Ved hjælp at metoder fra de to ovennævnte FOKU-projekter vil vi udforske nye læsninger af værkerne og dermed forsøge at udvide fortolkningshorisonten for en af det 20. århundredes mest centrale komponister.

Eksempel på indspilninger med Janne Fredens og Søren Rastogi:
Astor Piazzolla: Le Grand Tango

Robert Schumann: Adagio og Allegro