Guitarrama-koncerter

Seks guitarkoncerter i samarbejde Center For Dansk Jazzhistorie

Dette kunstneriske udviklingsprojekt består af seks offentlige koncerter, hvor Jens Christian Kwella spiller med en række danske og udenlandske professionelle guitarister fra forskellige rytmiske genrer. Ved koncerterne vil Kwellas guitarstuderende medvirke som gæsteoptrædende. Efter hver koncert vil der være en fælles refleksion, som Kwella samler i en rapport. Projektet sker i samarbejde med Center For Dansk Jazzhistorie, Aalborg (CDJ), der betaler solisterne, lægger faciliteter til og varetager annoncering. Koncerterne afholdes løbende henover studieåret. De optages med henblik på eventuel udgivelse, og de filmes, hvorefter de redigerede videooptagelser og den færdige rapport vil blive gjort tilgængelige på et web-site under DJMs portfolioplatform.

Det, som for alvor inspirerer, motiverer og udvikler undervisere og studerende, er oplevelsen af at spille koncerter og samarbejde med musikere på højt niveau. Derfor vil Kwella med dette projekt undersøge, om det kunstneriske og faglige niveau hos både ham selv og de deltagende studerende kan øges og styrkes ved at medvirke i denne koncertrække. De seks koncerter planlægges af Kwella ved semesterstart og de studerende får tildelt deres datoer. Alle Kwellas guitarstuderende har mødepligt til koncerterne og til den efterfølgende hovedfagsdag er der en fælles kritisk refleksion over det faglige udbytte. Ved at arbejde med guitarister fra forskellige rytmiske genrer vil både Kwella og hans studerende kunne tilegne sig øget viden om forskellige instrumentteknikker og dermed øgede skabende, udøvende og pædagogiske kompetencer. Med et kontinuerligt kunstnerisk samarbejde med en række professionelle guitarister udenfor konservatoriet repræsenterer projektet et pionerarbejde, der har potentiale til at udvikle nye samarbejder og generere vidensdeling. Med CDJ som samarbejdspartner foregår koncerterne ude i byen og eksponerer derved DJM for et nyt publikum. Samtidig vil samarbejdet med CDJ udbygges og styrkes til gavn for både studerende og undervisere.